Home » Onze diensten » Bouwbesluit toetsing

Bouwbesluit toetsing

Alle gebouwen in Nederland dienen ten minste te voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Wanneer een ontwerp niet voldoet aan de gestelde eisen, kan een bouwproject niet van start gaan. Veel gevraagde berekeningen zijn:

  • Daglichtberekening - NEN2057
  • Ventilatieberekening - NEN1087
  • Oppervlaktemeting GBO/VG - NEN2580
  • Energie prestatie berekening (EPC) - NEN7120
  • Millieu prestatie berekening (MPG) 

De benodigde berekeningen komen voort uit een Bouwbesluit toetsing. 

 

Visional Design uit Veenendaal toetst uw ontwerp aan het huidige Bouwbesluit en maakt de benodigde berekeningen voor het verkrijgen van de vergunning.

 

Benieuwd of een Bouwbesluit toetsing voor u van toepassing is? Of heeft u aanvullende vragen?